Skip to main content

Skonnerten Maja

-
Læs mere om det spændende skib

Majas historie

Maja” blev bygget under Første Verdenskrig på et af mange værfter langs Rihnen i Holland, værftet hed G. Boot am Alphen. Dengang var det 26 meter langt og havde en meget høj mast forrest og en lidt lavere agter (bagerst), skibstypen kaldtes en sejllogger. Kølen blev lagt i 1916, hvilket vil sige at skibets bygning påbegyndtes, men først i 1919 var hun færdig, formodentlig grundet svigtende stålleverencer under krigen. Sejlloggeren var en stærkt bygget konstruktion, med skarpe linier bestemt for Nordsøens krappe søer. ”Maja” hed dengang “Hans KW 56” og sejlede ud fra Rihnen med fiskere ombord og drev fiskeri i Nordsøen efter sild.

”Maja” sejlede frem til 1957 ud fra Hamburg med tørlast, det vil sige korn, kul, granit, træ, gødning og lignende laster, der kunne gemmes af vejen nede i Maja´s lastrum. Sejladsen foregik i Nord- og Østersøen, hvilket betød at skibet ofte var undervejs i danske farvande, og formentlig også med anløb af danske havne. En dag i 1957 blev ”Maja” solgt til en dansk reder fra Thurø. Rederen hed Thurø Madsen i folkemunde og havde en overgang fem småskibe, der alle hed noget med Thurø indeholdt i navnet. Skibene var beskæftiget i det man kaldte indskrænket fart, det vil sige, at de sejlede i indre danske farvande og Østersøen. ”Maja” hed i Madsens varetægt ”Thurøsund”.

Siden blev ”Maja” solgt til Horsens, hvor Ceres bryggerierne befragtede hende, og hun sejlede under navnet ”Top” mange laster maltbyg ind til bryggeriet i Århus.

Da ”Maja” kom til Danmark var riggen allerede mindsket betydeligt, og fremdrivningsmidlet var nu primært maskinkraft. Den nye danske ejer gav således ”Maja” en endnu større maskine, en B&W Alpha motor på 210 HK.

Under dansk flag var ”Maja” i årene frem til i dag beskæftiget i den danske småskibsfart, og dens ejere kan med rette kaldes nogle af havets husmænd. Under navnet ”Leo” opfostredes der således tre sønner ombord af ejeren Leo F. Petersen og dennes hustru Gyda Petersen i årene fra 1967 til 1982.

Indtil restaureringen af ”Maja” blev påbegyndt i 1997, var hun stadig i indenrigs fart, men med ringere og ringere betingelser, da skibet efterhånden var for lille og utidsvarende til fragterhvervet. Den sidste fragtrejse foretog hun med lasten fyldt med Bornholmsk granit fra Rønne til København december 1996.

Ombord på Maja

Den følgende vinter blev skibet rigget op med 3 pælemaster (uden topstænger), der var kopier af de oprindelige noget lave rigning, således at skibet set udefra fik nogenlunde det udseende, der kendes fra fotos taget i tredivernes Hamborg. I 2006 fik skibet ny og større rigning som bramsejlsskonnert med de markante ræer på den forreste mast, skibet blev med denne rigning mere harmonisk som sejlskib, og fik meget bedre sejlegenskaber - selvom det ikke er nøjagtig som den har været i 30erne.

Nede i det gamle lastrum er der ikke mange spor af det tomme rum, hvor korn og foderstoffer igennem generationer er blevet kastet ned for siden at blive transporteret og losset i land i en ny havn. I dag er der spise- og sovesal samt køkken, og man kan bo 24 personer på denne banje, som sådan et soverum til søs traditionelt hedder.

Maja er idag er ejet af skipper Jegvan Åkestrøm.

Navn Maja
Længde 43 m
Bredde 6,6 m
Dybgang 2,4 m
Mastehøjde 28 m
Hovedmotor 298 kW
Generator 35 kW
Toiletter 2 stk
Fart 9 knob med motor, 14 knob med sejl
  • Danmarks bedste rejsearrangør 2019
  • Kvalitetsrejser
    i trygge rammer
  • Altid med erfaren
    dansk rejseleder
  • Sammen om
    nye oplevelser
Få nyhederne først
Få nyhederne først

Vær først med de seneste nyheder og få rejsetips og inspiration. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag hver måned i konkurrencen om 1.000 kr. at købe rejse for.

Vi svarer som regel indenfor 24 timer (hverdage)
7021 6022Se åbningstider
Luk menu