Skip to main content

Rejsebetingelser

NILLES' rejsebetingelser

DEPOSITUM OG BETALING

Et depositum på henholdsvis 20% (bus+fly) og 30% (krydstogter) af rejsens pris skal betales senest 8 dage efter bestilling. Resten betales senest 36 dage (bus), 54 dage (musik og underholdning) og 72 dage (fly+krydstogter) før afrejse. Betaling kan foretages via betalings-ID, som anført på rejsebeviset, eller via linket Min side på hjemmesiden www.nillesrejser.dk

ADMINISTRATIONSTILLÆG

Der opkræves et obligatorisk administrationstillæg på DKK 45 pr. person. Dette dækker bl.a. udvidet ansvarsforsikring i henhold til pakkerejseloven samt gebyr til rejsegarantifonden.

AFBESTILLING – AFBESTILLINGSFORSIKRING

Afbestillingsforsikring kan kun tegnes samtidig med bestilling og skal betales samtidig med depositum. Ved afbestilling af en rejse tilbageholdes pr. person:Afbestilling skal meddeles direkte til NILLES Rejser ved snarlig afrejse. I det tilfælde, hvor en person i et dobbeltværelse afbestiller, skal den anden person betale tillæg for enkeltværelse. Visumomkostninger, koncert- og musikbilletter o. l. refunderes ikke ved afbestilling mindre end 64 dage før afrejse.

SYGDOM OG UHELD – REJSEFORSIKRING

Dækningen på det gule sundhedskort er bortfaldet ved udlandsrejser. Ved rejser inden for EU/EØS, i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal det blå sundhedskort altid medbringes, men vær opmærksom på, at sundhedskortet IKKE dækker hjemtransport og evt. behandling på private hospitaler/klinikker. Kortet giver kun ret til den offentlige behandling, som tilbydes borgerne i det pågældende land. Egenbetaling for privat hospital/klinik kan derfor forekomme.

NILLES anbefaler altid en rejseforsikring og samarbejder på området med Gouda Rejseforsikring. Ved evt. tvivlsspørgsmål mht. forhåndstilsagn, lægeerklæring o.l. kan man altid kontakte Gouda. Se mere på www. gouda.dk. En rejseforsikring er altid påkrævet ved rejser uden for de nævnte områder, da man ellers ikke har dækning. For sygdom, beskadigelse, ulykkestilfælde, forsinkelse og bortkommet, stjålet eller beskadiget bagage samt andre uregelmæssigheder kan der ikke kræves erstatning hos NILLES Rejser. Det er altid rejsedeltagerens eget ansvar at sørge for at have de nødvendige forsikringer.

REJSEVEJLEDNING

Vi henholder sig til Udenrigsministeriets rejsevejledning for færdigvaccinerede. Det kan derfor være en forudsætning for rejsen, at man er færdigvaccineret mod COVID-19 med en, for det enkelte land, godkendt vaccine.

Det er rejsedeltagerens eget ansvar at gældende indrejsekrav er opfyldt, og at medbringe dokumentation herfor. Hvis dokumentationen ikke er gyldig, vil det kunne medføre afvisning hos flyselskab eller ved indrejse. Den rejsende vil ikke være berettiget til erstatning eller erstatningsrejse.

Bureauet vil være behjælpelig med gældende COVID-19 ud- og indrejseregler, men er ikke ansvarlig for pludselige ændringer i COVID-19 restriktioner fra myndigheder og/eller fra luftfartsselskaber.

Rejsen er desuden købt med accept fra kunden om, at COVID-19 situationen kan betyde restriktioner på destinationen (afstand, mundbind m.m.).

DELTAGERENS ANSVAR

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Rejseleder og chauffør kan ikke tage sig særligt af enkeltpersoner. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller har manglende eller ugyldigt pas, har ikke ret til tilbagebetaling.

Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/rejselederens anvisninger og er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af chaufførens/rejselederens anvisninger.

REJSEGARANTIFONDEN

NILLES Rejser er registreret i Rejsegarantifonden nr. 1046 og opfylder alle obligatoriske krav til sikkerhedsstillelser og økonomi.

REJSEBUREAU-ANSVARSFORSIKRING

NILLES Rejser har tegnet udvidet ansvarsforsikring. Alle rejser sælges i henhold til lov om pakkerejser. Dansk ret regulerer ethvert krav, der rejses over for virksomheden. Søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

OMBOOKING

Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan ske indtil 60 dage (kat. bus 2-5 dage), 90 dage (kat. bus 6-10 dage + musik og underholdning) og 95 dage (kat. bus 11-15 dage + fly+krydstogter) før afrejsedato i igangværende sæson uden udgift ved ombooking til samme kategori. Evt. yderligere ændringer pålægges gebyr.

AFLYSNING

Aflysning kan ske, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. NILLES Rejser er forpligtet til senest 14 dage (bus) og 30 dage (fly+krydstogter) før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludseligt opstået situation. Rejsedeltagerne vil samtidig modtage tilbud om deltagelse på andre rejser. Ved aflysning af en rejse godtgøres det indbetalte beløb.

BØRNERABAT

Børnerabat forudsætter at barnet/børnene sover på værelse med to voksne. Børn der får børnerabat opnår ikke andre rabatter. Spørg gerne om børnerabat.

PAS OG DELTAGERNAVNE

Husk gyldigt pas. Vær opmærksom på, at der på visse rejsemål kræves, at passet er gyldigt mere end seks måneder. På flyrejser skal navne på rejsebevis være identisk med navne i pas. Ændring af navne mindre end 30 dage før afrejse pålægges gebyr, jf. det pågældende flyselskabs bestemmelser.

INDKVARTERING – FORPLEJNING

Vær opmærksom på, at vi ikke sælger halve værelser og/eller kabiner. Derfor vil halve værelser eller kabiner blive registreret som enkeltværelse og/eller enkeltkabine mod tillæg. Tillægget for enkeltværelse og/eller enkeltkabine opkræves ved tilmelding.

Som udgangspunkt er alle værelser røgfrie. Specielle ønsker, herunder placering af værelser, forplejning på destinationen samt forplejning på ud- og hjemrejse kan ikke garanteres, men opfyldes hvis muligt.

MÅLTIDER PÅ REJSEN

På rejserne er der tit mange måltider inkluderet, som oftest spises på hotellerne. Derfor kan det ikke forventes, at måltidet har samme niveau som en restaurant. Morgenmaden i de forskellige lande kan også være uens. F.eks. prioriterer sydeuropæere ikke et stort morgenmåltid, som vi gør i Norden.

PRIVATLIVSPOLITIK

Ved bestilling oplyses blandt andet e-mail og telefonnummer, så vi kan sende rejsebevis og information om rejsen. Disse oplysninger opbevares efter gældende lovgivning. Du kan her læse den opdaterede privatlivspolitik.

BUS PÅ FLYREJSER

På mange rejsemål med fly benytter vi lokale busfirmaer. Indretning og standard kan variere og forekomme lavere end NILLES egne busser.

PÅSTIGNING – AFSTIGNING

Vi vil gerne samle op i så mange byer som muligt og ønsker et hurtigt og smidigt opsamlings- og hjemkørselsforløb til gavn for alle gæster. Derfor har vi valgt at placere nogle af påstignings- og afstigningsstederne ved frakørslerne på motorvejen. Ved for få tilmeldinger fra et på- og afstigningssted kan NILLES Rejser anvise et alternativt på- og afstigningssted. Tidsplanen er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion ved forsinkelser eller ændringer. Busskifte i forbindelse med opsamling og hjemkørsel kan forekomme og må forventes. Opsamling og hjemkørsel på vores busrejser er en ekstra service, som ikke tilbydes på bl.a. flyrejser.

KØRE- OG HVILETIDSBESTEMMELSER

De gældende køre- og hviletidsbestemmelser overholdes altid.

BAGAGE

Enhver rejsedeltager er ansvarlig for egen bagage. Husk at medbringe de ting, som skal bruges undervejs, i håndbagagen. På rejser med mellemovernatning kan det anbefales at pakke en lille håndtaske, så man ikke behøver at tage kufferten med ind på overnatningshotellet. Hvis der medbringes rollator, skal dette oplyses af hensyn til bagageplads. Maksimal vægt pr. kuffert er 20 kg (bus+flodkrydstogter) eller varierende vægtgrænser (fly). Husk at mærke al bagage med navn, adresse og tlf.nr. Kuffertmærker udleveres på rejsen (bus+flodkrydstogter). NILLES Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

GLEMTE TING

I begrænset omfang vil der straks efter rejsens afslutning være mulighed for at efterlyse bortkomne eller glemte ting. Efterlysning kan kun ske i kontorets åbningstid. Gebyr for efterlysning udgør DKK 80 + forsendelsesomkostninger.

REKLAMATIONER

Reklamationer meddeles straks til rejselederen/guiden eller chaufføren på rejsen. Rejselederen eller chaufføren vil omgående forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal der senest 14 dage efter hjemkomst fremsendes skriftlig reklamation til NILLES Rejser. Ekstra behandlingstid må påregnes i højsæsonen (juli-oktober).

VÆRD AT VIDE OM BILLEDER

Alle billeder i NILLES rejsekataloger, på www.nillesrejser.dk og på hotellernes hjemmeside er vejledende og kan derfor ikke betragtes som aktuelle billeder af, hvordan hoteller og omgivelser ser ud.

FORBEHOLD KRYDSTOGTER

Ændringer i vandstanden efter afrejse fra Danmark kan i enkelte tilfælde gøre sejladsen umulig. Således kan sejlads og overnatning på skibet helt eller delvis erstattes med hhv. buskørsel til besøgssteder og seværdigheder samt overnatning på hotel. Ændring af anløbshavn kan ligeledes forekomme. Denne ændring giver ikke ret til efterfølgende kompensation.

FORBEHOLD

Vi forbeholder os ret til prisændringer, f.eks. på grund af ændrede moms-, afgifts- og skatteregler, valutakursændringer, brændstoftillæg o.l. samt programændringer som følge af trafikale, vejrlige forhold, ændrede flytider og andet uden for NILLES Rejsers kontrol. Disse ændringer berettiger ikke til annullering og/eller kompensation. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt udsolgte datoer.

Få nyhederne først
Få nyhederne først

Vær først med de seneste nyheder og få rejsetips og inspiration. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag hver måned i konkurrencen om 1.000 kr. at købe rejse for.

Vi svarer som regel indenfor 24 timer (hverdage)
  • Danmarks bedste rejsearrangør 2019
  • Kvalitetsrejser
    i trygge rammer
  • Altid med erfaren
    dansk rejseleder
  • Sammen om
    nye oplevelser
7021 6022Se åbningstider
Luk menu